MIĘDZYNARODOWY PODZIAŁ KANAŁÓW MORSKIEGO PASMA
CZĘSTOTLIWOSCI VHF i UHF

 

 
Nr kan

Cęstotliwość (MHz)
Statek

Częstotliwość
(MHz)
Brzeg

Nr kan

Gzęstotliwośc
(MHz)
Statek

Czestotliwość
(MHz)
Brzeg

1

156,050

160,650

60

156,025

160,625

2

156,100

160,700

61

156,075

160,675

3

156,150

160,750

62

156,125

160,725

4

156,200

160,800

63

156,175

160,775

5

156,250

160,850

64

156,225

160,825

6

156,300

156,300

65

156,275

160,875

7

156,350

160,950

66

156,325

160,925

8

156,400

156,400

67

156,375

156,375

9

156,450

156,450

68

156,425

156,425

10

156,500

156,500

69

156,475

156,475

11

156,550

156,550

70 156,525 156,525

12

156,600

156,600

71

156,575

156,575

13

156,650

156,650

72

156,625

156,625

14

156,700

156,700

73

156,675

156,675

15

156,750

156,750

74

156,725

156,725

16

156,800

156,800

77

156,875

156,875

17

156,850

156,850

78

156,925

161,525

18

156,900

161,500

79

156,975

161,575

19

156,950

161,550

80

157,025

161,625

20

157,000

161,600

81

157,075

161,675

21

157,050

161,650

82

157,125

161,725

22

157,100

161,700

83

157,175

161,775

23

157,150

161,750

84

157,225

161,825

24

157,200

161,800

85

157,275

161,875

25

157,250

161,850

86

157,325

161,925

26

157,300

161,900

87

157,375

161,975

27

157,350

161,950

87A

157,375

157,375

28

157,400

162,000

88

157,425

162,025

 

Wywołanie i bezpieczeństwo
Korespondencja publiczna (dupleks)
Stacje portowe (simpleks i duplex)
Korespondencja między statkami (simpleks)
Korespondencja ze statkami powietrznymi lub prognoza meteo i prace morskie
Wywoławczy GMDSS
Pomiędzy samolotami i statkami biorącymi udział w akcji poszukiwania i ratowania
Tylko za zgodą odpowiednich władz danego państwa. 

 W polskim obszarze morskim występuje też następujący podział kanałów:

  • Kanały portowe i administracji morskiej - kanały 12, 14, 71, 10 (Straż graniczna).

  • Do rozmów między kutrami - kanał 06.

  • Do rozmów z pogłębiarkami - kanał 09.

  • Do rozmów z GDYNIA RADIO - kanały 26, 24.

 Aby korzystać z radiotelefonu VHF na pokładzie jednostki pływającej należy posiadać:

  • Kartę bezpieczeństwa

  • Świadectwo radiotelefonisty - świadectwo to, zgodnie z Zarządzeniem Ministra Łączności (Dz. U Nr 18 z 1996r. Poz. 86), wydaje Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna osobie, która zdała pozytywnie egzamin kwalifikacyjny. Świadectwo wydawane jest na okres 5 lat.

 

 Częstotliwości z zakresu UHF - międzynarodowe

457,525 MHz
457,550 MHz
457,575 MHz


i pary do użytku przemiennikowego (odstęp - 10 MHz)

467,525 MHz
467,550 MHz
467,575 MHz


mogą być używane w służbie ruchomej morskiej przez stacje łączności pokładowej.
W razie potrzeby, urządzenia przeznaczone dla odstępu kanałowego 12,5 kHz wykorzystujące również dodatkowe częstotliwości

457,5375 MHz
457,5625 MHz


i pary do użytku przemiennikowego (10 MHz odstęp)

467,5375 MHz
467,5625 MHz


mogą być wprowadzone do komunikacji pokładowej.
Użytkowanie tych częstotliwości na wodach terytorialnych może nastąpić na podstawie regulacji krajowych zainteresowanej administracji. Charakterystyki używanych do takiej łączności urządzeń powinny odpowiadać wymaganiom Zalecenia ITU-R M.1174
Moc maksymalna Tx  tych urządzeń - 2 W

 Częstotliwości z zakresu UHF w USA, Kanadzie i Filipinach

457,525 MHz      467,750 MHz
457,550 MHz      467,775 MHz
457,575 MHz      467,800 MHz
457,600 MHz      467,825 MHz


Są stosowane do łączności pokładowej (kanały simplex i pary do użytku przemiennikowego odstęp - 10,225 MHz)

 Częstotliwości z zakresu UHF w Finlandi

457,600 MHz        467,600 MHz - user certificate required
458,600 MHz - łączność pokładowa statków pasażerskich
458,625 MHz - łączność pokładowa statków pasażerskich
458,725 MHz - łączność pokładowa statków pasażerskich
458,800 MHz - łączność pokładowa statków pasażerskich

 Częstotliwości z zakresu VHF w Wiekiej Brytanii

M   - 157,850 MHz
M2 - 161,425 MHz


są przeznaczone  do korespondencji prywatnej na statkach morskich

 Częstotliwości z zakresu VHF w Dani

P1 155,375 MHz
P2 155,575 MHz
P3 155,450 MHz
P4 155,800 MHz


są przeznaczone do użytku prywatnego na jednostkach morskich

 Częstotliwości z zakresu VHF w Norwegi

155,500 MHz
155,525 MHz
155,650 MHz
155,625 MHz
155,775 MHz
155,825 MHz (rybacy)


są przeznaczone dla użytku prywatnego na jednostkach morskich

 

Tabela kanałów częstotliwości morskich
 

Numer
kanału

Uwagi

Częstotliwość
nadawcza (MHz)

Między-

statkowe

Operacje
portowe

Zarządzanie
ruchem

Koresp.

publiczna

Statek

Ląd

Pojed.
częst.

Dwie
częst.

Pojed.
częst.

Dwie
częst.

60

01

61

02

62

03

63

04

64

05

65

06

66

07

67

08

68

09

69

10

70

11

71

12

72

13

73

14

74

15

75

16

76

17

77

18

78

19

79

20

80

21

81

22

82

23

83

24

84

25

85

26

86

27

87

28

88

h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g

 

 

k

 

m

l

m

k

o

m

m

m

l

p

k

m

n

j

 

*

 

j

 

f

 

f

f m

f

f m

f

 

f

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

h

156,025

156,050

156,075

156,100

156,125

156,150

156,175

156,200

156,225

156,250

156,275

156,300

156,325

156,350

156,375

156,400

156,425

156,450

156,475

156,500

156,525

156,550

156,575

156,600

156,625

156,650

156,675

156,700

156,725

156,750

 

156,800

 

156,850

156,875

156,900

156,925

156,950

156,975

157,000

157,025

157,050

157,075

157,100

157,125

157,150

157,175

157,200

157,225

157,250

157,275

157,300

157,325

157,350

157,375

157,400

157,425

160,625

160,650

160,675

160,700

160,725

160,750

160,775

160,800

160,825

160,850

160,875

 

160,925

160,950

156,375

 

156,425

156,450

156,475

156,500

156,525

156,550

156,575

156,600

 

156,650

156,675

156,700

156,725

156,750

 

156,800

 

156,850

 

161,500

161,525

161,550

161,575

161,600

161,625

161,650

161,675

161,700

161,725

161,750

161,775

161,800

161,825

161,850

161,875

161,900

161,925

161,950

161,975

162,000

162,025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

9

2

 

5

8

3

 

 

 

 

6

4

7

 

 

11

 

 

 

12

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

6

5

11

9

 

3

7

1

 

4

12

2

8

14

 

 

 

13

 

17

10

23

8

20

9

18

11

22

6

21

 

19

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

12

4

14

1

16

5

15

2

13

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

2

12

4

10

 

1

6

3

 

5

11

7

8

14

 

 

 

13

 

9

15

3

17

6

16

8

14

4

19

5

 

7

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

13

21

1

23

2

20

10

24

11

 

 

 

12

 

25

8

19

10

22

9

24

7

20

12

21

 

23

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

28

 

26

5

16

4

13

3

17

1

15

2

14

6

18

 

UWAGI - opis

- Cyfry, które pokazane są w tej kolumnie "Międzystatkowe" wskazują kolejność danego kanału w hierarchiii.
- Cyfry w kolumnach "Operacje portowe", "Zarządzanie ruchem", "Korespondencja publiczna" wskazują kolejność danego kanału w hierarchii, z tym że przechodzenie z jednego kanału na drugi nie musi być w niektórych przypadkach zachowana. Głównym zadaniem jest tak ustawić kanał do pracy, by nie zakłócać innym stacjom.

 f - Kanały dwuczęstotliwościowe przeznaczone dla operacji portowych (18, 19, 20, 21, 22, 79 i 80) mogą być wykorzystane do korespondencji publicznej zgodnie z ustaleniami zawartymi pomiędzy zainteresowanymi stronami.

 g - Częstotliwość 156,300MHz (kanał 06) może zostać użyta w łączności pomiędzy samolotami i statkami biorącymi udział w akcji poszukiwania i ratowania. Statki nie powinny zakłócać takiego rodzaju łączności, a także łączności prowadzonej pomiędzy stacjami lotniczymi, lodołamaczami i statkami, które przechodzą w konwoju przez pola lodowe.

 h - Kanały 60 i 88 mogą być używane tylko za zgodą odpowiednich władz danego państwa.

 j - Kanały 15 i 17 mogą być używane do łączności wewnętrznej (np. manewrowej), lecz moc nadawcza nie może przekroczyć 1W. Należy także przestrzegać przepisów miejscowych, jeśli łączność prowadzona jest na wodach terytorialnych.

 k - W obszarze Europejskich oraz Kanadyjskich wód morskich kanały 10,67,73 mogą być używane (jeśli to konieczne) przez odpowiednie administracje jako kanały do komunikacji pomiędzy statkami, samolotami i stacjami lądowymi zaangażowanymi w akcji poszukiwania i ratowania (SAR), zapobiegania zanieczyszczeniom - zgodnie z przepisami zawartymi w Regulaminie Radiokomunikacyjnym.

 l - Częstotliwość, która pod odpowiednimi warunkami może zostać użyta przez helikoptery, samoloty, stacje brzegowe i inne statki w trakcie prowadzenia prac morskich. Szczegóły w Regulaminie Radiokomunikacyjnym.

 m - Te kanały są zalecany do zarządzania ruchem statków. Oczywiście mogą one być użyte także w operacjach portowych, jeśli taki jest wymóg. Kanał 69 używany jest na przykład przez system zarządzania ruchem statków (VTS) w Szczecinie.

 n - Kanał 86 może być użyty jako kanał wywoławczy w systemie łączności radiotelefonicznej automatycznej.

 o - Ten kanał jest kanałem przeznaczonym dla Cyfrowego Selektywnego wywołania (DSC). Nie wolno na nim prowadzić łączności fonicznej!

 p - Kanał ten jest w systemie GMDSS używany głównie do łączności związanej z bezpieczeństwem żeglugi. Stosuje się go do łączności bezpieczeństwa statek-statek. Może także być wykorzystany do zarządzania ruchem statków orza operacji portowych.

 * - Kanał przeznaczony wyłącznie do prowadzenia łączności alarmowej!!!

Na podstawie - Michał Borkowski 1999
Na podstawie Admiralty List of Radio Signals Vol.5/1998

 

 

Przydatne kanały UKF

 

NAZWA INSTYTUCJI

Kanały UKF

UWAGI

Centrum Koordynacyjne PRO    
Statek Ratowniczy - PRO i Stacja Ratownictwa Brzegowego w porcie WŁADYSŁAWOWO H24 16, 11  
GUM RADIO    
ELBLĄG Kapitanat Portu 16, 71 roboczy H24 1.05-31.10
6-22 1.11-30.04
pod numerami tel. można uzyskać porządną prognozę pogody.
GDAŃSK Kapitanat Portu Oficer Dyż. 24H 16, 71, 14 roboczy  
GDYNIA Kapitanat Portu Oficer Dyż. 24H 16, 71, 12 roboczy  
GDYNIA Bosmanat Jachtowy 16 sezonowo 01.05 do 30.09.
JASTARNIA - Bosmanat 24H 16, nasłuch 71, 10  
HEL Kapitanat Portu 8H 16, 71, 10 czynny w dni robocze
HEL Bosmanat 24H 16, 71, 10 roboczy  
WŁADYSŁAWOWO Kapitanat Portu 8H
mailto: kpwla@umgdy.gov.pl
16, 71, 11, 10 rob. czynny w dni robocze
Serwis "Szkuner" 24H 10 opłaty, usługi portowe
WŁADYSŁAWOWO Straż Graniczna 24H 10, 24  
WŁADYSŁAWOWO Urząd Celny 8H 10 (1W)  
WŁADYSŁAWOWO Bosmanat 24H 16, 71, 10 rob. 25W
10 (1W) obchód
 
PUCK Bosmanat 8H
podlega kapitanatowi Władysławowo
16, 71, 10 roboczy czynny w dni robocze
ŁEBA Kapitanat Portu 8H 16, 12 czynny w dni robocze
ŁEBA Bosmanat 24H 16, 12  
USTKA Kapitanat Portu 8H 16, 71, 12, 14 czynny w dni rob. 7.30-15.30
USTKA Bosmanat 24H 16, 71, 12, 14  
ROWY Bosmanat 8H
Podlega kapitanatowi Ustka
16, 71, 6, 12, 14 czynny w dni rob. 6.30-14.30
DARŁOWO Kapitanat Portu 8H 6, 12, 14, 16, 71  
DARŁOWO Bosmanat Portu 24H 12, 14, 16  
KOŁOBRZEG Kapitanat Portu 8H 6, 12, 14, 16, 71  
KOŁOBRZEG Bosmanat 24H 6, 12, 16, 71  
DŹWIRZYNO Bosman Portu 8H 6, 12, 14, 16, 71  
MRZEŻYNO Bosmanat 12, 16, 71  
DZIWNÓW Kapitanat Portu 12, 16, 71  
ŚWINOUJŚCIE Kapitanat Portu 24H 12, 16  
NOWE WARPNO Bosmanat Portu 8H 12, 16, 71  
TRZEBIEŻ Kapitanat 24H 12, 16, 71  
SZCZECIN Kapitanat Portu 24H 12, 16  
VTS SZCZECIN od portu do 4 bramy torowej 69  
VTS SZCZECIN od 4 bramy do Świnoujścia 12  
STEPNICA Bosmanat Portu 8H 12, 16, 71  
WOLIN Bosmanat Portu 8H 12, 16, 71  
KAMIEŃ POMORSKI Bosmanat Portu 8H 12, 16, 71  
WICKO MIĘDZYZDROJE Bosmanat 8H 12, 16, 71  
Free counters!